Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport UNICEF o sytuacji dzieci

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Najuboższe dzieci w Polsce mają mniejsze szanse, by dorównać do "średniej krajowej" niż ich rówieśnicy z innych krajów rozwiniętych” - wynika z raportu UNICEF, którego wyniki przytacza Gazeta Wyborcza.

Autorzy raportu badali 24 rozwinięte państwa należące do OECD. Sprawdzali sytuację materialną dzieci, poziom opieki zdrowotnej i edukacji. Różnice w poziomie życia dzieci występują w każdym kraju, ale chodzi o to, jak daleko najuboższe dzieci mają do osiągnięcia średniej w danym kraju: czy to dystans do pokonania, czy raczej przepaść.

Najlepiej w raporcie wypadają Finlandia, Dania, Holandia i Szwajcaria. Najgorzej: Grecja, Włochy i USA. Dla Polski dane są alarmujące w części dotyczącej sytuacji materialnej dzieci – zajmujemy dopiero 21. miejsce. Badano trzy czynniki: dochód gospodarstw domowych, dostęp do podstawowych zasobów edukacyjnych, takich jak podręcznik, słownik, kalkulator czy komputer z internetem i warunki mieszkaniowe.

Jeśli chodzi o zdrowie, Polska też jest daleko – na 18. miejscu. Badano zgłaszane przez dzieci problemy zdrowotne, jakoś odżywiania i aktywność fizyczną – wśród najuboższych o wiele niższą niż statystyczna średnia.

Lepiej jest z edukacją, tu zajmujemy 5. miejsce. Autorzy raportu sprawdzali: umiejętność czytania, rozwiązywania zadań matematycznych i poziom wiedzy przyrodniczej. Nie wiadomo jednak – podkreśla Gazeta Wyborcza – jak wypadlibyśmy, gdyby oceniano np. zaniedbywane w polskich szkołach umiejętności pracy zespołowej, autoprezentacji czy edukacji seksualnej.

Gazeta Wyborcza, 4.12.2010
A.B./A.D., 4 grudnia 2010

Zobacz też:
W szkołach bez lekarzy dzieci bardziej chorują (maj 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży