Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport NIK z kontroli dotyczącej przeciwdziałania patologii w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli o przeciwdziałaniu patologii w szkołach. Pracownicy Izby badali lata 2005-2007. „Coraz więcej uczniów wagaruje i pali papierosy” – mówi Grzegorz Buczyński, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK. „Za to maleją problemy z narkotykami i spożywaniem przez uczniów alkoholu”.

Raport NIK powinien być sygnałem ostrzegawczym dla nauczycieli. 90 proc. pedagogów twierdzi, że reagują natychmiast na nieprawidłowe zachowania uczniów, tymczasem podobnego zdania jest tylko połowa badanych uczniów. Gimnazjaliści i licealiści przyznawali, że w razie problemów w szkole są pozostawieni sami sobie, tylko 40 proc. potrafiło wskazać dorosłą osobę w szkole, do której zgłosiłoby się w sytuacji zagrożenia. Zdarza się, że pedagodzy ukrywają niewygodne dla szkoły wydarzenia i problemy.

NIK przytacza w raporcie badania prof. Krystyny Ostrowskiej z UW, w których porównała ona zachowania młodzieży z lat 1997, 2003 i 2007. Z badań wynika, że przemoc szkolna maleje. Jednak nadal dużym problemem jest agresja słowna wśród uczniów. Wciąż najwięcej patologii jest w gimnazjach. Za patologie kontrolerzy uznawali agresję wobec kolegów i nauczycieli, wandalizm, kradzieże, włamania, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i prostytucję. Okazało się, że aż 11 proc. młodzieży z kontrolowanych szkół, czyli ponad tysiąc młodych ludzi, miało na sumieniu któryś z tych występków.

Najpowszechniejszym problemem w szkołach są wagary i agresja. Coraz mniej uczniów zażywa narkotyki i pije alkohol, ale jeśli już mają poważne problemy, ciężko im znaleźć profesjonalną pomoc. Winny jest brak współpracy między różnymi organami i opieszałość urzędników – wynika z kontroli NIK.

Z ankiet przeprowadzonych przez NIK wśród nauczycieli wynika też, że powszechny jest problem z komunikacją z rodzicami. Ankiety wykazały też, że sami nauczyciele nie rozmawiają ze sobą o problemach uczniów. Dlatego nie tylko wagary, ale też inne zachowania patologiczne uczniów, czyli np. agresja, zażywanie narkotyków lub picie alkoholu nie są właściwie monitorowane, ani rozwiązywane.

Jak stwierdził NIK, jedna trzecia skontrolowanych gmin nie prowadziła prawidłowo ewidencji spełniania obowiązku szkolnego, a w połowie skontrolowanych poradni psychologiczno-pedagogicznych przewlekano załatwianie zgłoszonych spraw. Stwierdzono też niegospodarność w ośrodkach wychowania i socjoterapii, bo jedna czwarta miejsc w nich pozostawała niewykorzystana.

Rzeczpospolita, Dziennik „Polska”, 5.09.2008
I. D., 5 września 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży