Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport NIK o przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W 2/3 badanych przedszkoli liczebność grup przekroczyła dopuszczalne normy – wynika z raportu NIK. Kontrola wykazała także poważne nieprawidłowości dotyczące pobierania przez gminy opłat za pobyt w placówce.

Niemal połowa dzieci w wieku od 3 do 5 lat pozostaje poza zasięgiem wychowania przedszkolnego, a liczba rodziców, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola z powodu braku miejsc, wzrasta.

Według danych NIK, w 2007 roku w przedszkolach zabrakło miejsc dla 6% chętnych, natomiast w 2010 już dla 13%. Odrzucanych podań jest coraz więcej, mimo iż sukcesywnie otwierane są nowe oddziały. W zbadanych przez Izbę gminach liczba placówek przedszkolnych zwiększyła się w latach 2007-2010 o jedną czwartą, ale to wciąż za mało w stosunku do potrzeb.

Jak podkreśla NIK, szczególnie trudny będzie najbliższy rok szkolny, kiedy w przedszkolach nastąpi kumulacja - w zerówkach spotkają się pięcio- i sześciolatki. Dlatego Izba apeluje do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jako organów samorządowych nadzorujących przedszkola, do dokonania ze szczególną uwagą oceny przygotowania gmin do przyjęcia w zerówkach dwóch roczników dzieci jednocześnie.

Konieczne jest konsekwentne zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach oraz wypracowanie nowego, bardziej elastycznego modelu ich finansowania - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Wskazuje na takie rozwiązania jak np. tzw. wędrujące nauczycielki czy dziecięce spotkania, które z powodzeniem funkcjonują już w innych krajach. 

Serwis Samorządowy PAP, 17.06.2011
A.B./A.D., 17 czerwca 2011

Zobacz też:
Przedszkola – ile ich jest i czy są dobre (marzec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży