Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport NIK na temat finansowania zadań oświatowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych edukacji i samorządu terytorialnego raport na temat finansowania zadań oświatowych. Z Raportu wynika, że finansowanie zadań oświatowych z budżetu państwa zapewnia realizację podstawowych zadań samorządów w zakresie edukacji. Głównym źródłem jest subwencja oświatowa, naliczana według algorytmu. O przeznaczeniu subwencji decyduje samorząd, z tego względu nie musi ona być w całości wydatkowana na edukację. Faktyczny poziom wydatkowania środków na zadania oświatowe zróżnicowany i wynika przede wszystkim z możliwości budżetowych samorządów.

Kontrolą objęto 86 samorządów terytorialnych. W niektórych z nich w minionych latach nie cała subwencja wydatkowana była na oświatę (od 15 do 23 samorządów w poszczególnych latach). Równocześnie w większości samorządów subwencja pokrywała średnio od 67 proc. wydatków do 98 proc. wydatków. Duże różnice dotyczą gmin i powiatów.

Serwis Samorządowy PAP, 24.07.2008
I. D., 24 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży