Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport "Nauczyciele we wrześniu 2009"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dziennik Polska omawia raport "Nauczyciele we wrześniu 2009" przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wg raportu średnia wieku polskich nauczycieli to 40,9 roku; 81% nauczycieli to kobiety, prawie wszyscy nauczyciele i nauczycielki mają wykształcenie wyższe.

Nauczyciele i nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących są młodsi od nauczycieli przedmiotów zawodowych. Obecnie średnia wieku tych pierwszych to 40,6 roku i a tych drugich - 43,9 roku.

Maleje liczba uczących powyżej 55 roku życia. Jak podano w raporcie, "jest to w dużym stopniu związane z odejściem sporej grupy nauczycieli na emeryturę w wyniku uzyskania uprawnień emerytalnych". Jednocześnie znaczna grupa nauczycieli na emeryturze i w zaawansowanym wieku jest nadal aktywna zawodowo. Z raportu wynika, że w roku szkolnym 2009/2010 pracowało ponad 1200 nauczycieli i nauczycielek powyżej 70. roku życia i ponad 30 powyżej 80. roku życia. Rekordzista miał 90 lat (pracował w województwie wielkopolskim). Wśród najstarszych nauczycieli blisko 30 proc. stanowili nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Z kolei najmłodszych nauczycieli - w wieku 19-24 lata - było blisko 14 tys., czyli ponad 2,1 proc. ogółu osób uczących.

Nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących stanowią 79,6 proc. ogółu nauczycieli. Najwięcej jest wśród nich nauczycieli uczących przedmiotów o dużej liczbie godzin w planach nauczania. Należy do nich kształcenie zintegrowane (nauka w klasach I-III szkoły podstawowej), język polski, wychowanie fizyczne, matematyka i język angielski.

Nauczyciele z wyższym wykształceniem to 97,4 proc. ogółu nauczycieli; w tym na blisko 630 tys. wszystkich nauczycieli 4,3 tys. ma stopień doktora lub doktora habilitowanego. Wśród nauczycieli z tytułami naukowymi najwięcej jest polonistów i historyków, na następnych miejscach znaleźli się uczący: angielskiego, biologii i chemii.

Raport został przygotowany na podstawie danych zebranych w roku szkolnym 2009/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dziennik „Polska”, 14.10.2010
A.B./A.D., 14 października 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży