Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport na temat konsumpcji substancji psychoaktywnych przez młodzież

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
CBOS i Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiły raport na temat konsumpcji substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w roku 2010. Badaniu poddani zostali uczniowie najwyższych klas szkół ponadgimnazjalnych. W badaniach pytania o zażywanie narkotyków połączono z pytaniami, dotyczącymi aspiracji życiowych, celów, wartości i statusu ekonomicznego rodzin.

Podobnie jak w poprzednich badaniach z roku 2008 młodzież nadal na pierwszym miejscu wymienia cele osobiste: miłość, przyjaźń i udane życie rodzinne. Pracę na drugim; w stosunku do badań z roku 2008, spadła częstość wskazań pracy ciekawej, zgodnej z zainteresowaniami na rzecz pracy dającej satysfakcję materialną. Spadła też liczba osób deklarujących chęć podjęcia studiów. Po raz pierwszy zbadano uczestnictwo młodzieży w grach o charakterze hazardowym. Młodzi ludzie grają – głównie w lotto, a co czwarty na automatach. Z badań wynika, że automaty mają wysoki wskaźnik uzależnień. Grają na nich najczęściej uczniowie osiągający słabe wyniki w szkole oraz ci z zasadniczych szkół zawodowych. Tych też jest najwięcej wśród palących regularnie papierosy (38 proc. przy średniej regularnie palących 23% badanych). 59% - nie pali w ogóle. Wyniki są stabilne w porównaniu z rokiem 2008 również w zakresie innych substancji psychoaktywnych – alkoholu ( nieznacznie wzrosło spożycie wódki), dostępności i używania narkotyków. Zmieniła się natomiast popularność określonych substancji – zmalało używanie ekstazy i amfetaminy, zwiększyła liczba eksperymentów z marihuaną. Intensywnie rosło używanie dopalaczy – do czasu zamknięcia sklepów z dopalaczami.

Gry o charakterze hazardowym są męską domeną – dziewczęta mają wyraźną przewagę wyłącznie w konkursach smsowych. Uczestnictwu w grach sprzyja brak kontroli rodzicielskiej – zdecydowanie częściej  zdarza się w rodzinach, w których obydwoje rodzice lub ojciec są poza  domem, pracują za granicą. To samo dotyczy picia i narkotyków.

informacja własna, Dyrektor Szkoły, 5 kwietnia 2011
A.R./A.D., 5 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży