Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport Eurydice - Egzaminy w systemach edukacji w Europie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej Europejskiego Biura Eurydice dostępne jest najnowsze opracowanie w języku angielskim: National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results (Egzaminy w systemach edukacji w Europie: cele, organizacja oraz wykorzystanie wyników). Publikacja opisuje organizację ogólnokrajowych egzaminów w 30 krajach Europy oraz sposoby wykorzystania wyników tych egzaminów do informowania środowisk edukacyjnych i wpływania na dalsze kształcenie uczniów. Raport przedstawia różnorodność celów, częstotliwość przeprowadzania oraz zakresy ogólnokrajowych egzaminów w Europie oraz wskazuje na istotne europejskie tendencje w tej dziedzinie.

Na stronie www.eurydice.org.pl/files/testing.pdf dostępne jest streszczenie publikacji w języku polskim.

Polska należy do, najliczniejszej w Europie, grupy krajów, w których nie wykorzystuje się wyników egzaminów do zewnętrznej oceny pracy szkół i w których brak rekomendacji bądź narzędzi wspierających wykorzystanie wyników egzaminów w trakcie wewnętrznej oceny pracy szkół.

MEN, 12.10.2009
A.B./A.D., 12 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży