Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport Eurydice „Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sieć Eurydice przygotowała ósmą edycję raportu „Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012", opisującego trendy, zjawiska i problemy systemów edukacji w 33 krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie" (kraje członkowskie UE, EOG oraz Chorwacja i Turcja).

W ostatniej dekadzie we wszystkich krajach europejskich wynagrodzenia nauczycielskie wzrosły. W niektórych państwach (Węgry, Łotwa) podwyżki wynosiły ponad 40 proc. W odniesieniu do polskich pedagogów wykres nie uwzględnia jeszcze dynamiki wzrostu nauczycielskich pensji, która nastąpiła po 2009 roku (2010 r. i 2011 r. o 7 proc.). Według ubiegłorocznego raportu OECD polscy nauczyciele są jednymi z najsłabiej zarabiających na tle państw zrzeszonych w organizacji. Jednocześnie jednak, czas pracy, jaki spędzają przy tablicy jest jednym z krótszych.

Wzrost płac europejskich nauczycieli nie przekłada się na większe zainteresowanie studentów kierunkami pedagogicznymi. Eurydice tłumaczy to tym, że rosnące pensje i tak nie nadążają za wzrastającymi kosztami życia. W konsekwencji, Europie grozi niedobór kadry nauczycielskiej, szczególnie w Niemczech, Włoszech czy Szwecji, gdzie większość nauczycieli jest w wieku przedemerytalnym.

Streszczenie raportu w języku polskim dostępne jest pod adresem www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/Key%20Data%20on%20Education%202012press.pdf
Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna jest na stronie www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/134EN.pdf  

Serwis Samorządowy PAP, 23.02.2012
A.B./A.D., 23 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży