Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport CMPPP o problemach integracji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wg raportu, opublikowanego przez Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w Polsce są obecnie 1563 placówki z oddziałami integracyjnymi. Uczy się w nich 28 tys. uczniów, zaś w 380 przedszkolach opieką objętych jest 4200 dzieci. Zdaniem autorów raportu 3% uczniów w Polsce wymaga specjalnych form kształcenia, zaś od 18-20% to dzieci i młodzież, których trudności w nauce nie zostały zdiagnozowane jako niepełnosprawność, ale mają one poważny wpływ na ich możliwości uczenia się.

Z 1563 placówek w kraju 900 ma toalety dostosowane do dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, a specjalne uchwyty zamontowano tylko w 270. Podjazdy posiada połowa szkół. Brakuje wykwalifikowanej kadry (przy wzrastającej liczbie dzieci), problemem jest także pozorna integracja pomiędzy rówieśnikami, wynikająca z błędów pedagogicznych.

Z raportu wynika, że utrzymuje się stała tendencja wzrostu liczby dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niestety, odnotowany w latach 2003-2005 wzrost liczby szkół i przedszkoli otwierających oddziały integracyjne, nagle się skończył. Najwięcej takich placówek jest w województwach mazowieckim i śląskim, ale też liczba uczniów w tych dwóch regionach jest największa w kraju. Statystycznie najgorzej wypadają województwa świętokrzyskie i podkarpackie, gdzie gminy z klasami integracyjnymi można policzyć na palcach jednej ręki.

Pierwsze klasy integracyjne powstały kilkanaście lat temu, ale mimo że tendencje w Europie zmierzają ku większej obecności dzieci niepełnosprawnych w ogólnodostępnych szkołach, polskie problemy zatrzymały się na braku podjazdów, czy toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Nic też nie wskazuje na to, żeby sytuacja mogła się zmienić w najbliższym czasie. Budżet oświaty stopniał z powodu kryzysu. Tegoroczna dotacja na szkoły będzie nieco wyższa, jednak koszty uruchomienia klasy integracyjnej są dla państwa spore. Zdrowy uczeń kosztuje 4 tysiące złotych, chory nawet 42 tys. zł.

Polska – Dziennik Zachodni, 14.04.2009
A.D./A.B./A.R., 14 kwietnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży