Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport „Młodzi 2011”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Kancelarii Premiera zaprezentowany został raport „Młodzi 2011”. W spotkaniu uczestniczył minister Michał Boni i mister Katarzyna Hall.

Celem raportu jest przekazanie zebranej wiedzy na temat młodej generacji w wielu wymiarach jej funkcjonowania; ma on być również impulsem do debaty na temat sytuacji młodych ludzi w Polsce.

Autorką raportu jest prof. Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Analizę młodego pokolenia podzielono na różne obszary tematyczne: aspiracje i oczekiwania, demografię, wyzwania związane z edukacją i wchodzeniem na rynek pracy. Raport prezentuje bogaty zbiór danych i materiałów dotyczących małżeństwa, rodziny, nowych wzorców seksualności, konsumpcji i sposobów spędzania wolnego czasu, poglądów, postaw oraz obecności i miejsca młodych w publicznej sferze życia. Dotyka tematów zdrowia, zachowań ryzykownych oraz spójności społecznej. W ramach podsumowania raport zawiera zbiór trzydziestu pięciu rekomendacji w różnych dziedzinach polityki publicznej dotyczących realizacji zadań na rzecz młodzieży.

Na stronie internetowej MEN dostępne jest streszczenie raportu.

MEN, 29.08.2011
A.B./A.D., 29 sierpnia 2011

Zobacz też:
Raport o kapitale intelektualnym Polski – skrót i komentarz (lipiec 2008)
O tym się mówi: debaty wokół przedszkoli, edukacji i przyszłości (kwiecień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży