Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport „Kwalifikacje zawodowe w Europie – prognoza średnioterminowa”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Raport „Kwalifikacje zawodowe w Europie – prognoza średnioterminowa został opublikowany przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Badanie prezentuje potrzeby europejskiego rynku pracy do roku 2015, pełne dane statystyczne i opis obecnych i przyszłych tendencji na europejskich rynkach pracy.

Z raportu wynika, że do 2015 roku na około 30 proc. stanowiskach wymagane będzie wykształcenie wyższe. Nawet proste czynności będą wymagały kwalifikacji wyższych niż podstawowe. Na 210 milionów aktywnych zawodowo Europejczyków prawie 40% (80 milionów) już dziś wykonuje pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Największy przyrost liczby nowych miejsce pracy będzie miał miejsce w różnorodnych usługach, w transporcie, dystrybucji i hotelarstwie, w ochronie zdrowia i edukacji.

Z raportu wynika podstawowy wniosek: tylko wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje dają szansę na sprostanie wymogom współczesnego rynku pracy w Unii Europejskiej.

Serwis Samorządowy PAP, 10.03.2008
I. D., 10 marca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży