Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport: „Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” opracowany został raport „Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł.” Autorami raportu są pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

Obok zagadnień finansowych związanych z wielkością i strukturą wydatków gminnych na przedszkola publiczne i niepubliczne, raport zawiera analizę powszechności dostępu do opieki przedszkolnej na terenie kraju, charakterystykę form opieki przedszkolnej i ich zróżnicowanie ze względu na typ jednostki gminnej oraz opisuje zjawisko transferów międzygminnych pomiędzy przedszkolami. Raport dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl

ORE, 7 lipca 2011
A.R./A.D., 7 lipca 2011

Zobacz też:
Analiza: Raport, jakiego potrzebujemy – propozycje do przyszłej diagnozy stanu edukacji przedszkolnej (luty 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży