Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rada Naukowa CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje Radę Naukową na podstawie art. 9d ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz § 6 statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rada Naukowa jest organem doradczym dyrektora CKE. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie planów Komisji przygotowanych przez dyrektora CKE oraz wnioskowanie o podjęcie prac badawczych oraz ewaluacyjnych. W jej skład weszły i weszli:

Dr hab. prof. UW Jolanta CHOIŃSKA-MIKA
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, IBE
Prof. dr hab. Hanna KOMOROWSKA-JANOWSKA
Katedra Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie .
Prof. dr hab. Krzysztof KONARZEWSKI
Prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI
Prorektor ds. Nauki oraz Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Dr hab. prof. UW Zbigniew MARCINIAK
Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. prof. UG Maciej MICHALSKI
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Dr Tadeusz MOSIEK
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
Prof. dr hab. Andrzej SĘKOWSKI
Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. dr hab. Krzysztof SPALIK
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Maria Krystyna SZMIGEL
Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Dr hab. prof. UŁ Robert ZAKRZEWSKI
Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

MEN, 07.10.2015
A.D., S.K., 7 października 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży