Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rada Ministrów zatwierdziła program dofinansowania podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ok. 550 tys. uczniów będzie mogło w tym roku skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Na realizację programu przewidziano 104 mln zł. Najwięcej mogą dostać gimnazjaliści i uczniowie średnich szkół artystycznych – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Na posiedzeniu 27 kwietnia Rada Ministrów zatwierdziła program, według którego o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Chodzi o rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł miesięcznie. Pomoc przysługiwać będzie także uczniom i uczennicom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej (związanej m.in. z ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, długotrwałą chorobą, przemocą w rodzinie, niewydolnością wychowawczą w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmem, narkomanią, zdarzeniami losowymi lub sytuacją kryzysową). Tym uczniom pomoc będzie przyznawana na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Uczniowie klas I i II szkół podstawowych oraz klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia mogą otrzymać maksymalnie 150 zł, trzecioklasiści z podstawówek zwykłych i muzycznych mogą liczyć na dofinansowanie do 170 zł, a uczniowie klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz klas IV ogólnokształcących szkół baletowych - do 280 zł.

Gazeta Prawna 27 kwietnia 2009, MEN 29 kwietnia 2009
A.D./A.B./A.R., 27 kwietnia 2009

Zobacz też:
Sześciolatki w przedszkolach bez dofinansowania podręczników

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży