Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rada Ministrów: projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
16 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela.
Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz zakresu postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.

Proponowany w projekcie zapis zakłada, że nauczyciele będą prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły.

Zdaniem Biura Analiz Sejmowych nie będą to godziny ponadwymiarowe czyli dodatkowo płatne, te bowiem, zgodnie z art. 35 ust. 1 KN, mogą być przydzielone jedynie w szczególnych wypadkach.

"W konsekwencji uznać należy, że (jeżeli projekt wejdzie w życie w proponowanym kształcie) wszyscy nauczyciele w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia będą mogli być zobowiązani przez dyrektora szkoły do nieodpłatnej realizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów (co wynika wprost z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN), pomimo iż przepisy ustawowe nie będą precyzowały bliżej tych zajęć oraz nie będą określały ich wymiaru" - twierdzi Joanna M. Karolczak ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

MEN, 16.02.2016 r.; Dziennik Gazeta Prawna, 20.02.2016
A.B., 20 lutego 2016

Zobacz też:
Spotkania nowej Minister Edukacji z oświatową Solidarnością (grudzień 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży