Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rada Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall powołała Radę Edukacji Narodowej. Jest to, zgodnie z zarządzeniem, organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej. Zadaniem Rady jest przygotowywanie opinii dla ministra na temat kierunków zmian oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań, zawierających propozycje systemowych zmian.

- Dzięki temu stworzymy szansę kontynuowania rozpoczętych reform także przez następne rządy - podkreśla Katarzyna Hall. Członkami rady zostało dziewięcioro byłych wiceministrów edukacji: Irena Dzierzgowska, prof. Andrzej Janowski, prof. Stefan Pastuszko, prof. Tadeusz Pilch, Franciszek Potulski, Anna Radziwiłł, Mirosław Sawicki, Stanisław Sławiński i Anna Urbanowicz.

MEN, Rzeczpospolita, 07.03.2008
I. D., 7 marca 2008

Zobacz też:
Rada Edukacji Narodowej doradzi

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży