Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Publiczne pieniądze dla wydawców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
3 sierpnia Fundacja Nowoczesna Polska złożyła w Ministerstwie Edukacji wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej publicznego wsparcia finansowego dla wydawnictw edukacyjnych. „W związku z silną krytyką wydawców komercyjnych wobec komponentu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” programu „Cyfrowa Szkoła” konieczne jest uzyskanie całościowego obrazu rynku wydawnictw edukacyjnych w Polsce” - napisano na stronach Fundacji.

Wydawcy wyrażają obawy, że wprowadzenie darmowych i wolnych e-podręczników ograniczy ich zyski z dystrybucji podręczników szkolnych, a interwencja państwa zburzy status quo. Tymczasem jak podkreśla Fundacja, państwo obecne jest na rynku podręczników od dawna i wspiera go dotacjami znacznie przewyższającymi wartość komponentu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (wynoszącą 45 mln zł).

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji Nowoczesna Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dane dotyczące publicznego finansowania projektów wydawniczych największych komercyjnych wydawców edukacyjnych (Grupy Wydawniczej PWN, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i Nowej Ery). Bezpośrednio z budżetu Państwa oraz z dotacji unijnych wydawcy ci uzyskali w latach 2009-2011 ponad 42 mln zł ze środków centralnych:

Grupa Wydawnicza PWN (obecnie m. in. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnictwo Szkolne PWN, iFormat, Poleng.pl, SuperMemo World, pwn.pl, Carta Blanca) – 15 592 242,29 zł
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – 25 744 624,93 zł, Nowa Era – 1 210 400,00 zł

Zestawienie to jest niepełne, ponieważ nie obejmuje finansowania ze środków wojewódzkich oraz unijnych, które pozyskane zostały na poziomie regionalnym.

W tym samym okresie (lata 2009-2011) na rynek wydawnictw edukacyjnych w ramach ministerialnego programu „Wyprawka szkolna” (bezpośrednich dotacji dla rodziców na zakup podręczników) trafiło 322 mln zł. W tym roku na program ten przeznaczono 128 mln zł – łącznie oznacza to 450 mln zł publicznego wsparcia dla rynku szkolnych wydawnictw edukacyjnych w latach 2009-2012, przy wciąż rosnących cenach podręczników i dużej nieprzejrzystości w zasadach ich rozpowszechniania w szkołach.

Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła przekazane przez MEN kopie umów z wydawcami edukacyjnymi oraz podsumowujące je wyliczenie.

Fundacja Nowoczesna Polska, 30 sierpnia 2012
A.D., 30 sierpnia 2012

Zobacz też:
Nowe zasady dofinansowania zakupu podręczników (lipiec 2012
3507 wniosków o cyfrową szkołę i bojkot wydawców (czerwiec 2012)
Wydatki na wyprawki szkolne (październik 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży