Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Przyjmowanie do polskich szkół publicznych obywateli polskich wracających z zagranicy i cudzoziemców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN opublikowano stanowisko MEN dotyczące podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich wracających z zagranicy i cudzoziemców. Osoba będąca obywatelem polskim albo cudzoziemcem, zainteresowana kontynuacją nauki w polskim systemie oświaty, powinna być przyjęta do polskiej szkoły publicznej bez zobowiązywania jej do uzyskania nostryfikacji świadectwa uzyskanego za granicą na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Rozporządzenie umożliwia porównanie wykształcenia uzyskanego za granicą z ukończeniem odpowiedniego typu szkoły publicznej w Polsce. Możliwe jest potwierdzenie tego przez kuratora w zaświadczeniu o nostryfikacji. Procedura nostryfikacji jest wszczynana na wniosek zainteresowanej osoby i ma charakter fakultatywny. Dotyczy to także osób dorosłych w szkole policealnej.

MEN, 10 września 2010
A.R./A.D., 10 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży