Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Przedszkola z wkładem własnym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proponowało wprowadzenie od 2012 roku obowiązku wnoszenia przez beneficjentów wkładu własnego do wszystkich projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wg Ministerstwa, miałoby to skutkować zwiększeniem odpowiedzialności beneficjentów za realizację projektów oraz racjonalizacją gospodarowania środkami publicznymi.

Po licznych uwagach zgłoszonych w trakcie konsultacji proponowanych zmian, MRR zdecydowało o odstąpieniu od wprowadzenia obowiązku wnoszenia wkładu własnego w zaproponowanych wysokościach. Z jednym wyjątkiem – przedszkoli. Jak powiedziała Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego: „Mając na względzie konieczność zapewnienia funkcjonowania wspieranych ośrodków wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3 po zakończeniu realizacji projektu, instytucja zarządzająca PO KL uznała za niezbędne pozostawienie obowiązku wnoszenia wkładu własnego (...) w wysokości 15 proc. wartości projektu”.

Serwis Samorządowy PAP, 18.01.2012
A.B./A.D., 18 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży