Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Przedszkola: raporty ORE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do lektury kolejnych raportów, dotyczących opieki i edukacji przedszkolnej realizowanej przez polskie samorządy.

W ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" Zespół Uniwersytetu Warszawskiego opracował cztery nowe raporty:
- „Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich" - Wojciecha Marchlewskiego,
- „Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej" - Pawła Swianiewicza, Joanny Krukowskiej i Marty Lackowskiej-Madurowicz,
- „Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich" - Anety Sobotki,
- „Organizacja i funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego" - Joanny Kielan.

Pierwszy raport, jak czytamy na stronach ORE, zawiera charakterystykę przedszkoli funkcjonujących na obszarach wiejskich w Polsce, które to przedszkola znacząco różnią się od przedszkoli funkcjonujących w miastach.

W gminach wiejskich zajęcia przedszkolne realizują różne podmioty: placówki, których organem prowadzącym jest gmina, placówki prowadzone przez szkoły, ośrodki pomocy społecznej, osoby prywatne, organizacje pozarządowe. Opieka przedszkolna realizowana jest nie tylko w ramach stacjonarnych placówek, ale także w innych formach edukacji, tj. ogniska przedszkolne, punkty czy zespoły. Wszędzie, gdzie istnieje taka możliwość, rodzice chętnie posyłają dzieci do przedszkoli.

W raporcie zaprezentowano rozwiązania, które stosowane w gminach wiejskich służą zapewnieniu jak największej liczbie dzieci dostępu do edukacji przedszkolnej.

Opracowanie „Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej" to studium empiryczne na temat aktualnego stanu opieki przedszkolnej w polskich gminach. Raport omawia m.in. takie zagadnienia jak; miejsce opieki przedszkolnej w hierarchii priorytetów polityki lokalnej, finansowanie opieki przedszkolnej (w tym opłaty), funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz bariery w rozwoju opieki przedszkolnej.

Raport autorstwa Anety Sobotki to przegląd badań na temat edukacji przedszkolnej w wybranych krajach europejskich (Francja, Włochy i Szwecja). Systemy edukacji przedszkolnej omówione zostały w dwóch podstawowych obszarach: rozwój opieki i edukacji przedszkolnej w tym rola państwa, samorządu oraz finansowanie, drugi obszar charakteryzuje jakość edukacji przedszkolnej, w tym programy nauczania, wyrównywanie szans edukacyjnych, organizację pracy, kadrę nauczycielską i monitorowanie pracy przedszkoli.

Ostatni raport pokazuje różnorodność podejść do prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły i punkty) na podstawie doświadczeń trzech samorządów: Suchy Dąb (gmina wiejska, w której punkty przedszkolne finansowane są z środków POKL, a prowadzone przez koordynatorki-nauczycielki), Głuchów (gmina wiejska której punkty przedszkolne prowadzone są przez stowarzyszenie rodziców), oraz Sokółka (gmina miejsko-wiejska, która zespoły wychowania przedszkolnego finansuje z środków własnych).

Wersje elektroniczne raportów dostępne są na stronach ORE.

Samorządowcy wyżej cenią przedszkola publiczne od niepublicznych, niechętnie podchodzą też do oddawania przedszkoli stowarzyszeniom – pisze Głos Nauczycielski w komentarzu do raportów ORE. Prawie 40 proc. urzędników i polityków samorządowych uważa, że standard opieki przedszkolnej jest zazwyczaj wyższy w placówkach publicznych, a kolejne 40 proc. uważa, że standard jest porównywalny lub zależy od konkretnej placówki – wynika z raportu „Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej”. Opinie o wyższości placówek niepublicznych zdarzają się jedynie sporadycznie (4 proc.).

Po przebadaniu 320 gmin okazało się także, że 70 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko przekształcaniu przedszkoli publicznych w niepubliczne. W ostatnich trzech latach przekształcenie przedszkola miało miejsce tylko w 4 proc. gmin.

Do takich przekształceń bardzo często dochodziło na początku lat 2000. Obecnie gminy z obawy przed reakcją związków zawodowych i lokalnej społeczności, wolą nie podejmować takich kroków. Nie lekceważą też faktu, że po przekształceniu stracą kontrolę np. nad faktyczną liczbą dzieci uczęszczających do placówek, dokumentacją, poziomem usług.

ORE, Serwis Samorządowy PAP, 26.06.2012, GN, lipiec 2012
A.D. , 26 czerwca 2012

Zobacz też:
Raport Monitora: "Pięciolatki do przedszkola, sześciolatki do szkół"

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży