Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Przedszkola: orzeczenia prawne w sprawie opłat i dotacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Niezgodne z prawem ustalanie opłaty stałej za przedszkole oraz różnicowanie jej wysokości wytknął gminom wojewoda lubelski. Niektóre gminy ustalały stałą opłatę dla dziecka za korzystanie z przedszkola, np. w wysokości 80 zł. Tymczasem zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych powinno być bezpłatne.

Jak zaznaczył wojewoda w analizie prawnej dotyczącej opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych – rada gminy może ustalić jedynie opłaty za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową np. za rytmikę, naukę języków obcych, za każdą godzinę opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej. Niedopuszczalność ustalania opłat o charakterze stałym potwierdzają liczne orzeczenia sądowe, m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz w Lublinie.

W opinii prawnej podkreślono również, że rada nie jest uprawniona do ustalania opłat za korzystanie z posiłków przez dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość opłat za posiłki powinno ustalać przedszkole. Ponadto gmina nie może przekazać uprawnienia do ustalanie opłat np. dyrektorowi przedszkola.

Z kolei Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie przepisów ustawy o systemie oświaty, dotyczących dotacji. Wg Trybunału, niezgodne z Konstytucją są przepisy mówiące, że jeśli do prywatnego przedszkola w danej gminie uczęszcza dziecko z innej gminy, koszty dotacji przedszkola pokryć ma gmina, w której dziecko mieszka.

Serwis Samorządowy PAP, 17.12.2008, 19.12.2008
A.B./A.D., 19 grudnia 2008

Zobacz też:
Opłata stała w przedszkolach nielegalna

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży