Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prowadzenie przedszkoli kosztuje gminy ponad 4,5 mld zł

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad 4,5 mld zł w ubiegłym roku gminy wydały na prowadzenie przedszkoli. Obywatelski projekt nowelizacji systemu oświaty, który znajduje się w Sejmie, zakłada, że koszty edukacji przedszkolnej przejmie państwo. Rząd odrzuca ten projekt, widząc w nim powrót do centralizacji państwa. Od 1991 roku prowadzenie przedszkoli jest zadaniem gmin, finansowanym z budżetu samorządu, z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Edukacja jednego przedszkolaka, według MEN w 2008 roku kosztuje 5,7 tys. zł.

Od przyszłego roku gminy dostaną dotację celową na sześciolatki w szkole, a od 2011 r. edukacja sześciolatków będzie finansowana z subwencji oświatowej. - Dzięki takiemu rozwiązaniu gminy, jako organy prowadzące, uzyskają wolne środki, które będą mogły wykorzystać na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat – czytamy w stanowisku rządowym.

Zdaniem Marka Olszewskiego, wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, wójta gminy Lubicz, propozycje rządowe są bardziej realne niż te zawarte w obywatelskim projekcie ustawy: „Rozłożenie reformy obniżenia wieku szkolnego w czasie sprawia, że zarówno samorządy, jak i budżet państwa mogą się do tej operacji lepiej przygotować. W tej chwili w wielu rejonach kraju rozwijają się alternatywne formy opieki przedszkolnej i tego nie można tracić z pola widzenia.”

Serwis Samorządowy PAP, 28.07.2008
I. D., 28 lipca 2008

Zobacz też:
Finansowanie przedszkoli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży