Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prowadzenie biblioteki zadaniem szkoły

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prowadzenie bibliotek należy do podstawowych zadań każdej szkoły - oświadczyła wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Krystyna Szumilas była pytana przez posła Artura Ostrowskiego (Lewica) o stwierdzone w szkołach we Wrocławiu i Jarocinie nieprawidłowości odnośnie funkcjonowania bibliotek szkolnych związane z ich likwidowaniem, ograniczaniem etatów bibliotekarzy oraz pracy samych placówek.

„Prawo oświatowe wyraźnie mówi, że biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania, więc są niezbędne dla uczniów. Zapisy dotyczące funkcjonowania biblioteki, czyli czas jej pracy i zatrudnienie powinny być zapisane w statucie szkoły. Kiedy takie zapisy się tam nie znajdują, taki statut jest uchylany przez kuratora oświaty” - mówiła wiceszefowa MEN.

Poinformowała, że w Jarocinie i we Wrocławiu statuty szkół, gdzie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu bibliotek, zostały uchylone, a kurator oświaty wydał decyzję, że mają być dostosowane do obowiązującego prawa.

Serwis Samorządowy PAP, 8.04.2010
A.B./A.D., 8 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży