Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Propozycje zmian na maturze

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisja Dydaktyczna Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich proponuje zmiany na maturze od roku 2015 – między innymi zmniejszenie liczby "rzadkich" przedmiotów maturalnych i obowiązkowe dwa egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Nad tymi propozycjami toczy się jeszcze dyskusja. Wyniki egzaminów maturalnych są podstawą rekrutacji na studia, dlatego minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przekazała KRASP pytanie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące ewentualnych zmian na egzaminie maturalnym, który zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2014/2015 (wiosną 2015 roku maturę będzie zdawał pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczyli się w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z nową podstawą programową nauczania).

Według propozycji Komisji Dydaktycznej, część obowiązkowa matur nie zmieni się. Nadal wszyscy zdający będą musieli przystąpić do ustnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego oraz do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Chętni będą mogli przystąpić do tych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Zmiany proponowane przez komisję dotyczą tylko egzaminów z przedmiotów do wyboru. Chce ona, aby lista przedmiotów do wyboru została zmniejszona do 12, proponują usunąć z niej pięć rzadko wybieranych przez abiturientów przedmiotów, tj. wiedzę o tańcu, historię muzyki, historię sztuki, filozofię oraz języka łaciński i kulturę antyczną. Pozostałe przedmioty zostałyby podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazłoby się siedem przedmiotów odpowiadających dziedzinom nauk podstawowych, czyli język polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia. W drugiej grupie byłyby: język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie i informatyka. Komisja chce też wprowadzić obowiązek zdawania na maturze co najmniej dwóch przedmiotów do wyboru (obecnie można zdawać od jednego do sześciu). Wybrane przedmioty będzie się zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Komisja chce także, by maturzyści zobowiązani byli do wybrania co najmniej jednego przedmiotu z grupy pierwszej, czyli spośród odpowiadających dziedzinom nauk podstawowych. Oficjalne stanowisko KRASP będzie znane prawdopodobnie w maju. Ministerstwo Edukacji Narodowej wstrzymuje się z komentowaniem propozycji zmian do tego czasu. - Cieszymy się, że KRASP pracuje nad propozycjami - mówi wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

PAP - Nauka w Polsce, 7 marca 2011
A.R./A.D., 7 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży