Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Propozycja zmian zasad szkolenia zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji zapowiada, że MEN będzie dążył do zastąpienia w szkołach kształcenia przedmiotowego modułowym.
Podczas jednych zajęć uczniowie będą zdobywali teoretyczną i praktyczną wiedzę zawodową. Zmiany mają obowiązywać od roku szkolnego 2012/2013. Dzięki nim absolwenci techników i szkół zawodowych mają być lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Dyrektorzy szkół zawodowych zrzeszeni w OSKKO zauważają, że kształcenie modułowe jest niekorzystne dla uczniów technikum, ponieważ zmniejszy im wymiar zajęć ogólnokształcących. Tymczasem przystępują oni nie tylko do egzaminu zawodowego, lecz również maturalnego i powinni mieć zapewniony poziom kształcenia ogólnego porównywalny z tym w liceum ogólnokształcącym.

Nauka zawodu w formie modułów ma być realizowana nie tylko w szkole, lecz także w zakładzie pracy. Ponieważ brakuje firm, w których uczniowie mogliby odbywać praktykę na odpowiednim poziomie, MEN chce zachęcić pracodawców do współpracy poprzez wprowadzenie ulg podatkowych dla firm inwestujących w bazę dydaktyczną szkół oraz organizujących na swoim terenie praktyczną naukę zawodu.

Zmienią się również zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych. Będą one przeprowadzane po skończeniu nauki danego modułu, a nie jak obecnie po ukończeniu szkoły. Po reformie uczeń technikum czy szkoły zawodowej będzie zatem musiał przystąpić do dwóch, a nawet trzech egzaminów. Pisemny egzamin uczeń będzie zdawał w systemie on-line przy komputerze, natomiast egzamin praktyczny ma faktycznie potwierdzać umiejętności przyszłego specjalisty.

Resort edukacji chce także zmniejszyć liczbę zawodów szkolnych z 208 do około 130. Niektóre zawody, tzw. szerokoprofilowe, będą składać się maksymalnie z dwóch, trzech kwalifikacji.

Konsultacje społeczne założeń reformy szkolnictwa zawodowego mają się zacząć od nowego roku.

Gazeta Prawna, 10.11.2009
A.B./A.D., 10 listopada 2009

Zobacz też:
Założenia reformy szkolnictwa zawodowego
Projekt reformy szkolnictwa zawodowego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży