Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

PROM: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4 kwietnia powołano Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Jest to efekt prac Grupy Inicjatywnej, w której działania zaangażowało się ponad czterdzieści organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież. W wyniku wielu spotkań i dyskusji udało się wypracować wspólne cele oraz strukturę, która umożliwi współpracę organizacji różnego typu. Rada ma stać się reprezentantem tworzących ją organizacji w sprawach dotyczących potrzeb i postulatów młodzieży. Wśród celów, stawianych sobie przez organizacje tworzące PROM, są m.in. współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, wspieranie współpracy, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, zrzeszającymi młodzież i działającymi na rzecz młodzieży, ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi i zrzeszającymi młodzież, a partnerami zagranicą oraz wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla organizacji, których co najmniej 2/3 członków ma nie więcej niż 35 lat. W ramach zespołu stałego w pracach PROM mogą uczestniczyć również młodzieżowe rady miast. PROM jest organizacją niezależną od struktur państwowych.

MEN, 4 kwietnia 2011
A.R./A.D., 4 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży