Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekty unijne w ORE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji z dnia 30.07. Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie beneficjentem systemowym projektów: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II; Doskonalenia strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym; System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół; Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego oraz Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris.

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet III Wysoka Jakość Systemu Edukacji.

ORE, 10.09.2010
A.B./A.D., 10 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży