Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekty rozporządzeń: SIO, podział subwencji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej RCL ukazują się nowe projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie dotyczące Systemu Informacji Oświatowej ma określać procedurę weryfikacji dostępu do bazy SIO. Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku przez osobę, której ma być udzielone upoważnienie. Wniosek, na właściwym formularzu, składany będzie w formie elektronicznej. Organ wydający upoważnienie sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w innych rejestrach, przede wszystkim w Rejestrze Szkół i Placówek.

W celu potwierdzenia tożsamości osoby, której ma być udzielone upoważnienie, w rozporządzeniu wprowadza się obowiązek osobistego stawiennictwa tej osoby, z dokumentem tożsamości, w siedzibie organu upoważniającego. Rozporządzenie przewiduje „odpowiednie zabezpieczenia” przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w SIO.

Na stronie RCL ukazał się także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

W stosunku do wersji obowiązującej w roku 2011 wprowadzono następujące zmiany:
- definicję zadań szkolnych rozszerzono o prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- zmodyfikowano opisy niektórych wag tak, aby mogli nimi być objęci uczniowie i uczennice wszystkich typów szkół, w których mogą być tworzone klasy terapeutyczne lub wyrównawcze, uczniowie z afazją i z zespołem Aspergera oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim objęte edukacją przedszkolna.

Dyrektor Szkoły, http://legislacja.rcl.gov.pl, 28.10.2011, 2.11.2011
A.B./A.D., 2 listopada 2011

Zobacz też:
List do Prezydenta w sprawie SIO (maj 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży