Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projektowane zmiany w edukacji zawodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN przygotowuje zmiany w prawie oświatowym dotyczącym kształcenia zawodowego. Zakładają one, że do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będą mogli podchodzić też ci, którzy nauczyli się zawodu na otwartym rynku pracy, nawet za granicą, albo kończyli kursy zawodowe.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje będą honorowane przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej w ramach systemu tzw. europejskich ram kwalifikacji. Zmiany mają wejść w życie od 2012 r.

Propozycje chwalą eksperci, bo pozwolą szybciej reagować na potrzeby rynku pracy. Sceptyczni są natomiast dyrektorzy szkół zawodowych, którzy uważają, że propozycja MEN sprawi, iż zawodówki nie będą miały kogo uczyć.

Artur Jeżewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie proponuje, by państwowy egzamin pozostawić wyłącznie dla absolwentów szkół zawodowych i techników. A ci, którzy nauczyli się zawodu na rynku pracy, mogliby zdawać egzaminy w cechach

Inne projekty zmian w kształceniu zawodowym przewidują m.in., że powiaty będą tworzyć branżowe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, w ramach których będą działać różne typy szkół. Nowe ośrodki mają koncentrować szkoły różnych typów np. czteroletnie technika i trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, formy kursowe kształcenia ustawicznego. W ramach centrów będą mogły działać gimnazja dla dorosłych, dwuletnie licea uzupełniające.

Już teraz powiaty tworząc centra kształcenia praktycznego mogą korzystać ze środków unijnych. Na Dolnym Śląsku realizowany jest unijny projekt budowy dziewięciu centrów kształcenia wyposażonych w nowoczesny sprzęt do nauki zawodów. W projekcie bierze udział 30 samorządów różnego szczebla.

Rzeczpospolita, 30.11.2009, Serwis Samorządowy PAP, 1.12.2009
A.B./A.D., 1 grudnia 2009

Zobacz też:
Propozycja zmian zasad szkolenia zawodowego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży