Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt ZNP przekazany do dalszych prac w Sejmie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W czwartek, 28 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej „Przedszkole dla każdego dziecka”. Sejm przyjął projekt do dalszej pracy. W projekcie zawarte są dwie propozycje: obniżenie wieku przedszkolnego z trzech lat do dwóch oraz finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.

Dzisiaj przedszkola finansowane są ze środków własnych samorządów; w wielu gminach, szczególnie tych mniej zamożnych, przedszkoli brakuje. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznaczałoby to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zapewnienie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku (tak jak w przypadku nauki w szkole). Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały dzieci już od drugiego roku życia (dziś mają je maluchy w wieku 3-5 lat, w wyjątkowych sytuacjach do przedszkoli przyjmowane są dzieci 2,5-letnie).

„Bez dodatkowych pieniędzy nie uda się odbudować i rozwinąć sieci przedszkolnej. To jedyny sposób na objęcie wychowaniem przedszkolnym takiej liczby dzieci, by przybliżyć nas do standardów europejskich” - przekonywał podczas posiedzenia Sejmu prezes ZNP Sławomir Broniarz. ZNP podkreśla także, że obniżenie wieku przedszkolnego ma pomóc młodym matkom wrócić do pracy i wyrównać edukacyjne szanse dzieci.

Ustawy nie popiera rząd. Rzecznik MEN, Grzegorz Żurawski powiedział Gazecie Wyborczej, że resort myśli o podobnych rozwiązaniach, jednak „różnimy się w szczegółach”. MEN chce zmiany wprowadzać stopniowo, woli też pracować nad własnymi projektami ustaw.

Problem stanowi m.in. kwestia finansów. Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiada, że będzie się starała o dofinansowanie przedszkoli - najpierw dla dzieci pięcioletnich, które już we wrześniu 2011 roku pójdą do obowiązkowej zerówki. „Państwa nie stać na dofinansowywanie przedszkoli” - mówi Grzegorz Żurawski.

Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas mówiła w Sejmie, że działania, które rząd podejmuje, powodują wzrost liczby dzieci objętych przedszkolem. Wymieniła m.in. obniżenie wieku szkolnego (sześciolatki do szkół, pięciolatki do przedszkoli obowiązkowo) i ustawę o żłobkach, która właśnie jest opracowywana w Sejmie.

Równocześnie MEN już rozważa obniżenie granicy wieku przedszkolnego, tak, aby już w 2012 roku można było, w uzasadnionych przypadkach, przyjmować do przedszkoli dwulatki. „Psychologowie zwracają nam uwagę, że wraz z postępem cywilizacyjnym pogłębiają się różnice rozwojowe między dziećmi. Część dwulatków dorasta do przedszkola, ale przepisy zabraniają ich przyjęcia” – mówił Gazecie Wyborczej Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy MEN. Przekonywał, że ministerstwo chce ułatwić życie matkom, by po urodzeniu dziecka mogły szybciej wrócić do pracy.

Nie tylko sześciolatki wyjdą z przedszkoli do szkół, ale też niektóre pięciolatki, które od września 2011 roku. pójdą obowiązkowo do zerówek. Część z nich będzie w szkołach. MEN zakłada także łączenie szkół podstawowych i przedszkoli - żeby łatwiej było dysponować wolnymi miejscami. Z kolei premier zapowiada budowę żłobków dla jeszcze młodszych dzieci - mają powstawać na podobnych zasadach jak "orliki" (programu jednak jeszcze nie ma).

Głos Nauczycielski, 22 października 2010, Gazeta Wyborcza, 28.10.2010, 29.10.2010
A.B./A.D./A.R., 28 października 2010

Zobacz też:
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ZNP (luty 2010)
Inicjatywa ZNP – kontrpropozycja (kwiecień 2010)
O tym się mówi: debaty wokół przedszkoli, edukacji i przyszłości (kwiecień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży