Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmiany statutu CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN ukazał się projekt zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Potrzeba zmiany statutu CKE wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty.

Zmiana polega na wyłączeniu z zadań należących do właściwości Komisji, obowiązku opracowywania propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów oraz uwzględnieniu w treści statutu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który zostanie wprowadzony do systemu egzaminów zewnętrznych od 01.09.2012 roku.

Projekt statutu wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej CKE polegające na łączeniu dotychczasowych wydziałów. Przewiduje się również możliwość utworzenia dwóch stanowisk wicedyrektorów.

BIP MEN, 11.10.2011
A.B./A.D., 11 października 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży