Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji proponuje zwiększenie (z planowanych trzech do sześciu) liczby przedmiotów dodatkowych, które uczniowie i uczennice będą mogli wybrać na maturze w 2010 roku. To dobra zmiana – tylko dlaczego pojawia się tak późno?

Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W 2010 roku każdy uczeń i uczennica zdający maturę, będzie obowiązkowo zdawał na poziomie podstawowym egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i matematyki. Od zdania tych egzaminów zależy zdanie matury. Dodatkowo można wybrać jeszcze inne przedmioty – wyniki z egzaminów z przedmiotów dodatkowych mają wpływ na rekrutację na studia. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego pozwalać miały na zdawanie tylko trzech przedmiotów dodatkowych (taką informację podawały m.in. informatory, przygotowane przez CKE). Nowy projekt rozporządzenia przewiduje podniesienie ich liczby do sześciu.

Rozporządzenie przewiduje także możliwości zwolnienia uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, z obowiązku przystępowania do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego oraz możliwości zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego, w przypadku gdy z powodów losowych lub zdrowotnych nie może przystąpić do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2009 r.

MEN BIP, 15.07.2009
A.D./A.B., 15 lipca 2009

Zobacz też:
Komentarz Aleksnadry Pezdy w Gazecie Wyborczej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży