Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN zamieszczony został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Projekt przewiduje m.in. wpisywanie numeru PESEL w większości dokumentacji prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz porządkuje nazewnictwo i wprowadza zmiany wynikające ze zmian innych przepisów np. wydawania świadectw dojrzałości przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz prowadzenia elektronicznych dzienników.

Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku wydawania przez przedszkole (oddział przedszkolny w szkole podstawowej i punkt przedszkolny) rodzicom dziecka, pięcioletniego lub sześcioletniego objętego wychowaniem przedszkolnym, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

BIP MEN, 11.02.2010
A.B./A.D., 11 lutego 2010

Zobacz też:
Cenzurki dla pięciolatków

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży