Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmian w programie „Radosna szkoła”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rządowy program „Radosna szkoła". W uzasadnieniu napisano, że zmiany są reakcją na sygnały napływające od dyrektorów szkół, organów prowadzących i wojewodów. Zmiana przepisów ma usprawnić realizację programu.

W projekcie określono, co można uznać za wkład własny organu prowadzącego. Proponowany zapis ustala, że wkład własny obejmuje koszty poniesione od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Resort doprecyzowuje też, że nie ma konieczności wskazywania wysokości wkładu rzeczowego w przypadku wnioskowania o środki na zakup pomocy dydaktycznych. Gminy, które otrzymały już raz wsparcie finansowe dla danej szkoły, ale z przyczyn od siebie niezależnych musiały z niego zrezygnować, będą mogły ponownie ubiegać się o dofinansowanie dla niej.

MEN proponuje, by powstałe w wyniku rezygnacji szkół oszczędności w budżecie wojewody mogły być przekazywane na bieżąco kolejnym szkołom z listy rezerwowej.

Nowe zapisy doprecyzowują też wymagania wobec nawierzchni placu zabaw – nie będzie już musiała spełniać wymogu amortyzowania upadku z wysokości do 1,5 m. Złagodzono nieco zasady dotyczące koloru nawierzchni. Pomarańczowy i niebieski pozostają podstawowymi kolorami obowiązującymi na szkolnym placu zabaw, dopuszczalne będą jednak odstępstwa w zakresie odcieni. Ponadto szkoły mieszczące się w obiektach zabytkowych lub w obiektach usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską będą mogły mieć nawierzchnię zieloną.

MEN chce, by projektowane zmiany weszły w życie przed 10 października 2010 roku,

Serwis Samorządowy PAP, 20.09.2010
A.B./A.D., 20 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży