Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmian w prawie oświatowym trafi w kwietniu pod obrady rządu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall podczas Konwentu Marszałków w Gdańsku zapowiedziała, że w kwietniu rząd zajmie się zmianami w prawie oświatowym.

Założenia do projektu przewidują m.in. częściowe objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Dotyczyć ma to jedynie dzieci 5- i 4-letnich. Na każdego przedszkolaka w tym wieku samorządy mają otrzymywać 90 proc. kwoty przeznaczonej w subwencji na jednego ucznia. Subwencjonowanie pięciolatków ma rozpocząć się w 2014 roku, a czterolatków - w 2016 r.

Projekt MEN zakłada także możliwość grupowania placówek, co ma pozwolić ograniczyć problem ich likwidacji przez samorządy. Zmiany będą dotyczyć także nadzoru pedagogicznego.

Większość proponowanych zmian miałaby obowiązywać od września 2012 roku.

„Szkolną rewolucją” nazywa Głos Nauczycielski zmiany ustawie o systemie oświaty, które planuje minister Hall i wylicza niektóre z propozycji.

Najważniejsze to subwencjonowanie edukacji przedszkolnej dzieci cztero- i pięcioletnich, prawo czterolatków do wychowania przedszkolnego, możliwość objęcia dwulatków wychowaniem przedszkolnym, nowy system oceniania jakości edukacji pod auspicjami naczelnego inspektora jakości edukacji w randze wiceministra, nowe instytucje, które powstaną na bazie centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty: Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, sieć Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji, system wspomagania szkół w rozwoju oparty o sieć lokalnych Centrów Rozwoju Edukacji, możliwość łączenia w grupy podstawówek z przedszkolami oraz gimnazjów z liceami oraz prawo przekazywania zadań oświatowych organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego przez samorządy.

Większość proponowanych rozwiązań (system oceniania jakości edukacji, unowocześnione kształcenie zawodowe) zacznie obowiązywać od września 2012 roku. Wcześniej – w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy – pojawi się możliwość grupowania szkół i placówek.

Zmiany dotyczące subwencjonowania edukacji przedszkolnej oraz sposobu finansowania centrów rozwoju edukacji w całości zaczną obowiązywać dopiero od roku 2016.

Serwis Samorządowy PAP, 14.03.2011, Głos Nauczycielski, 16.03.2011
A.B./A.D., 14 marca 2011

Zobacz też:
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży