Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmian w podstawach programowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rozporządzenie, zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, już w klasach pierwszych rozpocznie się obowiązkowa nauka języka obcego – tak, jak to jest np. w krajach skandynawskich.
Zgodnie z projektem zmienić się ma także podstawa programowa z matematyki. Matematyka miała stać się obowiązkowym przedmiotem maturalnym i być może stanie się nim już w roku szkolnym 2010/11. Przedmiotem maturalnym ma stać się również filozofia, planowane zmiany w podstawie programowej mają umożliwić także zdawanie matury z tego przedmiotu.
(Gazeta Prawna, Dziennik 27.02.2007)
A. D., 3 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży