Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmian matury

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na posiedzeniu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji, przedstawił projekt zmiany zasad matury. Według tej koncepcji wszyscy uczniowie będą obowiązkowo zdawać trzy przedmioty na poziomie podstawowym: język polski i język obcy (pisemnie i ustnie) oraz matematykę (tylko pisemnie).

Dodatkowe egzaminy pisemne będą wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Z wielu przedmiotów uczniowie wybiorą te, które potrzebne im będą podczas rekrutacji na uczelnie. Niezaliczenie egzaminów z tej drugiej części nie groziłoby niezdaniem matury – wyjaśnia prof. Marciniak.

Renomowane uczelnie zapewne przyjmować będą uczniów, którzy zdali egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Jednak prawdopodobnie nawet absolwenci, którzy zdali maturę tylko z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym mieliby szansę na studia w rozmaitych szkołach wyższych.

Projekt miałby obowiązywać od 2010 roku.

Gazeta Wyborcza, 19.01.2008
A. B./I. D., 19 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży