Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23 listopada odbyło się międzynarodowe seminarium „Wzajemne zaufanie w procesie odnoszenia krajowych systemów kwalifikacji do Europejskich Ram Kwalifikacji”, przeprowadzone w ramach projektu wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Projekt, realizowany m.in. przez MEN, ma zakończyć się - zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego - w 2012 r. Jak powiedziała PAP koordynatorka projektu dr hab. Ewa Chmielecka, Krajowe Ramy Kwalifikacji, mające być opisami efektów kształcenia, spowodują, że pracodawcy na podstawie dyplomów i świadectw będą mogli lepiej poznać kompetencje kandydata do pracy. Ułatwią one przepływ osób między różnymi miejscami uczenia się i pracy w różnych sektorach, branżach, regionach i krajach. Krajowe Ramy Kwalifikacji mają także umożliwić potwierdzenie wiedzy i umiejętności bez względu na to, jakim sposobem zostały one osiągnięte (a więc także poza systemem edukacji i szkolnictwa wyższego); poziomy kwalifikacji nie zatem będą dotyczyły jedynie kwalifikacji formalnych, zdobywanych w uznanych instytucjach edukacyjnych. Według koordynatorki projektu potwierdzeniem rzeczywistej wiedzy, umiejętności i doświadczeń pracowników zajmą się upoważnione do tego organy, które nie zostały jeszcze wskazane ze względu na wstępny etap projektu.

Obecna na seminarium minister edukacji Katarzyna Hall powiedziała, że przeprowadzane przez jej resort zmiany w edukacji dokonują się w tej samej filozofii. "Temu służy opracowana przez nas nowa podstawa programowa, która opisuje efekty kształcenia od przedszkola aż do matury. Ta podstawa jest sformułowana w języku efektów i konkretnych wymagań, aby było jasno napisane czego oczekujemy od absolwentów polskich szkół" – mówiła Hall. Krajowe Ramy Kwalifikacji są częścią projektu nazwanego Europejskie Ramy Kwalifikacji. Określono w nich osiem poziomów, obejmujących pełną skalę kwalifikacji, od poziomów podstawowych (poziom 1 to np. świadectwa ukończenia szkoły) do zaawansowanych (poziom 8 to np. doktorat). Kraje UE, tworząc Krajowe Ramy Kwalifikacji, mają dopilnować, by wystawiane przez nie indywidualne zaświadczenia o kwalifikacjach (np. dyplomy uczelni) zawierały odniesienie do odpowiedniego poziomu europejskich ram.

Gazeta Prawna, 23 listopada 2009
A.B./A.D., 23 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży