Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt ustawy budżetowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2012, przedłożony przez ministra finansów. Prognoza dochodów na 2012 r. skonstruowana została przy założeniu realnego wzrostu PKB na poziomie 4 proc. oraz planowanych zmian systemowych.

W wydatkach zaplanowano, że subwencja dla samorządu terytorialnego obejmie skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc. od września 2012 r.

W projekcie przeznaczono także 150 mln zł na rozpoczęcie projektu Świetlików, czyli nowoczesnych centrów wypoczynku, pracy społecznej, rehabilitacji i opieki. Jak powiedział premier Donald Tusk, całość projektu budowy Świetlików powinna w kolejnej kadencji przekroczyć poziom 1 mld zł.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 27.09.2011
A.B./A.D., 27 września 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży