Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw szkolnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych". Celem nowelizacji jest dostosowanie i opracowanie nowych wzorów świadectw do zmian wprowadzonych w zasadach przeprowadzania egzaminów.

Na egzaminie maturalnym od września 2011 roku ustny egzamin z języka obcego zdawany jest na jednym, ujednoliconym poziomie, co wymaga wprowadzenia zmiany na świadectwach maturalnych.

Uczniowie i uczennice klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa, biorą udział w przygotowaniu projektu edukacyjnego. Informacja o tym oraz temat projektu ma być zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Również zmiany dotyczące zasad oceniania uczniów kończących gimnazjum (uczeń otrzyma wyniki ze wszystkich ocenianych przedmiotów), wymagają zmian w sposobie przedstawiania wyników tego egzaminu. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w skali procentowej oraz skali centylowej, dzięki czemu uczeń otrzyma dodatkową informację, jaki procent uczniów i uczennic przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, uzyskało taki sam jak on lub niższy wynik.

W rozporządzeniu zamieszczono także nowe wzory świadectw dla uczniów kończących szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych za granicą.

Rządowe Centrum Legislacji, 10.10.2011
A.B./A.D., 10 października 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży