Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie postępowania dyscyplinarnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN przygotował projekt rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli oraz postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi. Zgodnie z projektem rzecznik dyscyplinarny ma "dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy" badając wszystkie jej okoliczności i sprawdzając, czy doszło do "czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom" ciążącym na nauczycielu.

Nauczyciel będzie mógł odmówić złożenia wyjaśnień. Przysługiwać ma mu też m.in. prawo do powołania obrońcy, zgłaszania wniosku o przesłuchanie świadków, wniosków dowodowych oraz prawo do zapoznania się z materiałami zebranymi w postępowaniu.
O ewentualnej winie nauczyciela członkowie komisji dyscyplinarnej zdecydują w głosowaniu. Komisja będzie mogła uznać nauczyciela winnym wszystkich lub części zarzutów i go ukarać, uniewinnić albo umorzyć postępowanie dyscyplinarne.
Nauczycielowi przysługiwać będzie prawo do odwołania od orzeczeń komisji pierwszej instancji do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

Głos Nauczycielski, 8 kwietnia 2016
A.B., 8 kwietnia 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży