Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników. W projekcie proponuje się zmiany wynikające z konieczności dostosowania przepisów do znowelizowanej w kwietniu 2007 roku ustawy o systemie oświaty a także zmiany mające na celu usprawnienie procedury dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. MEN chce tę procedurę uprościć, m.in. zmniejszając liczbę wymaganych recenzji. Projekt uwzględnia także zmiany wynikające z wprowadzenia od 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I szkół podstawowych i klasach I gimnazjum.

Zgodnie z rozporządzeniem, podręczniki będą musiały być wydawane w miękkich oprawach i na możliwie jak najcieńszym papierze – ten przepis ma na celu zmniejszenie ich wagi. Jednak wg wydawców, ze względu na koszty raczej nie wydaje się podręczników w twardych oprawach. Z kolei papier, jak wyjaśnia Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, musi być wystarczająco gruby, żeby druk z jednej strony nie przebijał na drugą.

MEN, 2.12.2008, Rzeczpospolita, 4.12.2008
A.B./A.D., 2 grudnia 2008

Zobacz też:
Tornister minister Hall
Minister Hall pozwala wydawcom przygotowywać nowe podręczniki
Czy będą zmiany w procedurze oceny podręczników?
Zmiana procedury dopuszczania podręczników do użytku szkolnego?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży