Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w tej ustawie sądy rodzinne będą orzekały wobec nieletnich tylko środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym a nie tak jak dotychczas także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Od 1.01.2012 umieszczenie dziecka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii będzie możliwe wyłącznie na wniosek rodziców.

BIP MEN, RCL, 5.12.2011
A.B./A.D., 5 grudnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży