Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowano projekt rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zwykle realizują obowiązek szkolny w szkołach państw, na obszarze których mieszkają. Projekt rozporządzenia wprowadza, nie ograniczając podstawowej formy nauczania poprzez uczęszczanie na zajęcia, możliwość realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie domowe) lub możliwość kształcenia na odległość (nauczanie online) realizowaną przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Załącznikiem do rozporządzenia są ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, które zawierają podstawowe treści nauczania. Pozwoli to na podniesienie jakości nauczania, uwspólnienie podejścia, a jednocześnie nie pozbawi autonomii nauczycieli i szkół, które mogą dostosować ramy programowe do lokalnych potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów. Ramy programowe są efektem pracy grupy ekspertów i polskich nauczycieli z kilkunastu krajów w Europie i Ameryce. Zawarte w projekcie rozwiązania mają pozwolić zachować kontakt z krajem ojczystym - jego językiem, kulturą, historią, wiedzą o współczesnej Polsce; ułatwić integrację dzieci ze środowiskiem lokalnym; mają też na celu  usprawnienie funkcjonowania szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych oraz poprawienie skuteczności wykorzystania środków przeznaczonych na kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

MEN, 20 maja 2010
A.R./A.D., 20 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży