Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN zamieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie określa sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli, sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku, sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz wzór sprawozdania. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

MEN BIP, 31.12.2009
A.B./A.D., 31 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży