Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Projekt rozporządzenia określa m.in., kto jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Zgodnie z nim należy to do obowiązków lekarza rodzinnego, lekarza dentysty, pielęgniarki szkolnej, higienistki, ale także rodziców oraz dyrektora szkoły. W przypadku szkół, w których gabinet lekarski lub pielęgniarski znajduje się na terenie szkoły, przechowywana jest w nim dokumentacja medyczna ucznia. Jeżeli szkoła nie ma gabinetu, opieka profilaktyczna musi być zapewniona uczniom przez lekarza i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu prowadzenia przez nich praktyki. Tam też znajduje się dokumentacja medyczna uczniów.

NFZ, zgodnie z propozycją resortu zdrowia, musi przekazywać wojewodom nazwę i adres świadczeniodawców, którzy zapewnią uczniom opiekę zdrowotną, miejsce jej udzielania, a także i liczbę uczniów przypadających na jednego świadczeniodawcę.

Gazeta Prawna, 6.08.2009
A.B./A.D., 6 sierpnia 2009

Zobacz też:
Fatalny stan zdrowia polskich uczniów i uczennic

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży