Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli przedmiotów uzupełniających

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN skierowało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji nauczycieli przedmiotów uzupełniających: przyrody oraz historii i społeczeństwa, nauczanych na IV etapie edukacyjnym zgodnie z nową podstawą programową. Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach.

Proponuje się, aby kwalifikacje do nauczania przyrody, jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych, miał również nauczyciel spełniający wymagania kwalifikacyjne do nauczania biologii lub geografii, lub fizyki, lub chemii, w zależności od przyjętego wątku tematycznego lub przedmiotowego, o których mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób mających kwalifikacje do nauczania biologii lub fizyki, lub geografii, lub chemii. Z kolei kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa, jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych, będzie miał nauczyciel spełniający wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie miała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby - w zależności od przyjętego wątku tematycznego lub epokowego, o których mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego - będą miały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie lub wiedzy o kulturze, lub filologii klasycznej, lub filozofii.

MEN, 16.11.2011
A.B./A.D., 16 listopada 2011

Zobacz też:
Biuletyn Monitora: Opinie, komentarze, rekomendacje. 3. Reforma programowa (sierpień 2008)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży