Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia o dofinansowaniu zakupu podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Uczniowie II klas gimnazjów mają dostać w nowym roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników. Z projektu rozporządzenia przygotowanego przez MEN wynika, że dofinansowanie ma otrzymać 10 proc. najuboższych uczniów i uczennic w każdej gminie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej (dofinansowanie do 170 zł).

MEN objął też dofinansowaniem II klasy gimnazjów (do 310 zł), ponieważ uczniowie z tego rocznika są pierwszymi, których w gimnazjach dotyczy reforma programów nauczania, i nie mają możliwości odkupienia używanych książek. Resort planuje również dofinansowanie dla III klas gimnazjów w roku szkolnym 2011/12.

Po raz pierwszy pomoc zostanie przeznaczona dla uczniów i uczennic niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność wynika ze słabego widzenia, niesłyszenia, upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności sprzężonych.

Pomocą ma zostać objętych ponad 475 tys. uczniów i uczennic.

Rzeczpospolita, Serwis Samorządowy PAP, 23.03.2010
A.B./A.D., 23 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży