Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt przesunięcia wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków do 2020 roku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do Sejmu trafił poselski projekt zmiany ustawy o systemie oświaty, który zakłada przesunięcie objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym o osiem lat czyli do września 2020 r. Projektodawcy uzasadniają pomysł brakiem przygotowania bazy obiektów szkolnych dla potrzeb sześcioletnich dzieci. Podkreślają też, że skala niezbędnych nakładów na dostosowanie szkół wymaga od rządu uchwalenia specjalnego programu i przeznaczenia na te działania znacznych środków.

Przeciw rozwiązaniom zaproponowanym w nowelizacji zdecydowanie opowiada się Związek Powiatów Polskich. Jak podkreśla, samorządy lokalne podjęły wszelkie działania konieczne do przystosowania obiektów szkolnych do nowych wyzwań.

Serwis Samorządowy PAP, 7.12.2010
A.B./A.D., 7 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży