Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt podziału subwencji oświatowej na rok 2016

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W przyszłym roku państwo wyda na jednego ucznia średnio 5357 zł, czyli o 98 zł więcej niż w 2015, wynika z projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zgodnie z projektem wysokość subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia, wyniesie w 2016 r. 5347 zł i będzie o 1,9 proc. większa niż w bieżącym roku.

Projekt wprowadza rozwiązania, dzięki którym łatwiej będzie naliczać dodatkowe pieniądze na pomoc dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Używa też odnoszącej się do tych uczniów terminologii, która nie ma charakteru stygmatyzującego. Prośby takie od lat kierowały do MEN środowiska działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Głos Nauczycielski, 28.10 2015
A.B. , 28 października 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży